Hamilton

Vil ha større kjønnsfordeling i filmindustrien!

Målet om 40 prosent kvinner i norske filmer er fortsatt ikke oppnådd, selv etter ti år. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med dette, og vil ha en kjønnsfordeling på 50-50%. Vi bruker i Norge over 800 millioner kroner på den norske filmindustrien. Staten er blant annet inne med store bevilgninger, og vi må stille kravet om likestilling. I 2007 vedtok stortinger at 40 prosent av nøkkelrollene i norsk film skulle bestå av kvinner innen 2010. Ti år senere viser fasiten at 34,5 prosent av kvinnelige regissører, manusforfattere og produsenter står bak norske filmer. I fjor hadde 2 av 3 norske filmer menn i hovedrollene. Det sier jo i seg selv, at vi fortsatt har lang vei å gå. Arbeiderpartiet ønsker nå å gå inn for et nytt mål for å bedre kjønnsbalansen. Norsk filminstitutt deler ut statlige tilskuddspenger, har hatt målet om 50 prosent med kvinnelige nøkkelroller. I tilskuddsrunder der to prosjekter konkurrerer om samme midler, vil de med høyest kvinneandel prioriteres først.

Deling av filmtilskuddene

Arbeiderpartiet vurderer radikale virkemidler som å dele tilskuddspotten på to. Halvparten av pengene skal være reservert for de kvinnelige filmskaperne. Filmrådgiveren Vigdis Lian, stiller seg kritisk til metoden. Du har sikkert selv sett eller opplevd at det er fortsatt menn som har makten i filmbransjen. Det skal være lik tilgang, hverken kvotering eller fordeling vil hjelpe. Det kunstneriske innholdet kan avgjøre om hvilke prosjekter som får tildelt støtte. Detaljstyring av staten, burde erstattes med et forsøk på å beskytte kunstnerisk frihet. Vi kan blant annet undersøke årsaken til at kvinner velger bort filmbransjen. Det er viktig å stille seg kritisk til denne bransjen. Kulturministeren Trine Skei Grande, har blant annet uttalt at hun støtter målet med 50% kvinner. Kulturministeren ønsker å motta konkrete tiltak som vil virke. For å gjøre filmbransjen best mulig, burde det ikke velges fra halvdelen av befolkningene i Norge. Det er ikke slik at flere kvinner får støtte, om mennene får avslag. Det er ikke bare et problem i Norge angående kjønnsfordelingen. Det har jo vist seg store forskjeller i Hollywood også. I fjor fikk vi Wonder Woman, som ble regissert av en kvinne. Filmen ble et av årets mest utbetalte og sette film.

Den svenske filmbransjen

Det svenske filminstituttet har hatt en målsetting hvor 50 prosent kvinner, skal være i nøkkelposisjoner innen 2015. Deres tiltak er blant annet en aktiv rekruttering og et tydeligere mål. Slik fikk svenskene det til, uten kvotering. Noen av tiltakene fra det svenske filminstituttet, har sørget for å skape store debatter om politisk styring av bransjen. Vi har foreløpig noe å lære av svenskene. Filmbransjen er en viktig del av kulturen, og kjønnsfordelingen burde bli bedre! Vi får håpe på bedringer i nærmeste tid. Visste du at du nå kan bestille legetime på mobilen din? Hos Kry.no kan du enkelt få kontakt med en lege gjennom facetime. Her får du råd, henvisning og e-resept. Åpningstidene deres er fra 07.00 til 22.00 på hverdager. Det er allerede over 100 000 fornøyde brukere på nettsiden. Tilbudet er blant annet gratis for barn under 18 år. Du finner også annen informasjon angående forskjellige ting som kan være nyttig å vite.